“Navoiyuran” davlat korxonasi faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash Uslubiyoti
YUKLAB OLISH
“Navoiyuran” davlat korxonasi Kuzatuv kengashi yig‘ilishining 5-sonli Bayonnomasi
YUKLAB OLISH
“Navoiyuran” davlat korxonasi odob-axloq komissiyasi to‘g‘risidagi Nizomi
YUKLAB OLISH
“Navoiyuran” davlat korxonasida korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimini shakllantirish bo‘yicha Yo‘l xaritasi
YUKLAB OLISH
“Navoiyuran” davlat korxonasining “Komplaens xizmati” to‘g‘risidagi Nizom
YUKLAB OLISH
“Navoiyuran” davlat korxonasining Komplaens nazorat xizmatining 2022-2023 yillar davomida korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Yo‘l xaritasi
YUKLAB OLISH