“Navoiyuran” davlat korxonasining 2024-2026 yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturi

“Navoiyuran” davlat korxonasining 2022-yilga mo‘ljallangan investitsiya dasturi